Thước Kiều Tiên (鵲橋仙) – Tần Quan (秦觀)

纖雲弄巧,

 飛星傳恨,

 銀漢迢迢暗度。

 今風玉露一相逢,

 便勝卻人間無數。

柔情似水,

 佳期如夢,

 忍顧鵲橋歸路!

 兩情若是久長時,

 又豈在朝朝暮暮?

Phiên Âm

Tiêm vân lộng xảo,

 Phi tinh truyền hận,

 Ngân Hán điều điều ám độ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,

 Tiện thắng khước nhân gian vô số.

Nhu tình tự thuỷ, 

Giai kỳ như mộng,

Nhẫn cố thước kiều quy lộ!

 Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,

Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ ?

Dịch Nghĩa

Từng đám mây màu nhỏ khoe đẹp

Sao bay truyền cho nhau nỗi hận

 Sông Ngân vời vợi thầm vượt qua

Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau

 Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời

 Tình mềm tự nước

 Hẹn đẹp như trong giấc mơ

Không nỡ nhìn cầu Ô Thước là lối về

 Hai mối tình đã thật sự là lâu dài

 Há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm

Dịch Thơ

Âm thầm quá bước Ngân hà

 Sao bay gửi hận mây hoa khoe màu

 Gió vàng sương ngọc tìm nhau

 Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng

 Nhu tình mộng đẹp tương phùng

 Ngậm ngùi chẳng nỡ ngoảnh trông thước kiều

 Tình xưa nếu mãi còn yêu

 Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau


Advertisements
This entry was posted in Cổ Thi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s