Tag Archives: vương duy

Tương Tư (相思) – Vương Duy

紅豆生南國,  春來發幾枝。  願君多采擷,  此物最相思。 Phiên âm Hồng đậu sinh nam quốc  Xuân lai phát kỷ chi  Nguyện quân đa thái biệt  Thử vật tối tương tư.  Dịch Nghĩa Hồng đậu mọc ở phương Nam Mùa xuân về lại trổ ra vài cành mới Xin chàng hái nhiều một chút và bỏ vào vạt áo Vì vật này sẽ gợi lên bao nỗi tương tư. Dịch Thơ Nước nam sinh đậu đỏ  Xuân về nở cành xinh  Chàng ơi hái nhiều nhé  Nhớ nhau tha thiết tình ================================ Ngôn ngữ của tình yêu không chỉ là lời nói, chữ viết mà còn … Continue reading

Posted in Cổ Thi | Tagged , | Leave a comment